Menü
Hírek
Programok
Sajtószoba
Interjúk
Nézőpont
Kölcsey Kör
Keresztény Élet
Lapszámok
Országgyűlési tudósítások
Arckép
Szemle
Keresztény Élet archívum

Képviselők

Bartos Mónika
Bóna Zoltán
Font Sándor
Kovács Sándor
Lezsák Sándor
Szászfalvi László
V. Németh Zsolt

 

Ifjú Konzervatívok a Nemzetért

2019. január 16. szerda
Történet | Képviselők | Szervezetek | Munkacsoportok | Dokumentumok | Kapcsolat
Hírek
A Világ Királynéja őrzi a felvidéki Magyarságot
2017. augusztus 24.

A Magyarok Nagyasszonya szobrot a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma és a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás együttműködésének eredményeként, a Szoborbizottság fővédnökeinek és tagjainak közreműködésével, sok jó szándékú ember támogatásának köszönhetően augusztus 19-én adták át ünnepélyes keretek között a csallóközi Királyfiakarcsán.

A Magyarok Nagyasszonya-szobor Rieger Tibor első köztéri alkotása a Felvidéken, aki alkotását hálája kifejezésképpen a csallóközi Királyfiakarcsának – boldog gyermekévei földjének és népének ajándékozta. Elkészítette a gipszváltozatot, és két évvel ezelőtt a felvidéki és csonka-magyarországi vendégek részvételével tartott Szent István-napi ünnepségen átadta a falu és a felvidéki szervezetek képviselőinek; a közösség örömmel fogadta az adományt, de a bronzba öntéshez nem sikerült akkor támogatást szerezniük. Ezért hozta létre a Bethlen Gábor Alapítvány (BGA) kuratóriuma, a felvidéki Szövetség a Közös Célokért Társulás és a királyfiakarcsai Petőfi Sándor Baráti Társulás vezetői a Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottságot és meghirdették a közadakozást a szoborállításra, majd megkezdték az ünnepi előkészületeket. Augusztus 19-én a résztvevők megkapták Bakos Istvántól, a BGA ügyvivő kurátorától – akinek érdemeit Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért Társulás igazgató mellett ki is emelték az ünnepségen – a Szíves kalauz a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya-szoborhoz, mely a fővédnökök mellett a szoborállítás médiapartnereit is felsorolja, kiemelt helyen a Magyar Fórumot.

A Rákóczi Szövetség által indított busszal érkeztünk meg szombat koradélután a Cserkészligetbe. Innen indult az ünnepi menet a Szent István térre, Rieger Tibor szobrászművész alkotásához. Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke elmondta, a legnagyobb szeretettel fordul a szobrász felé, hiszen sok kitűnő alkotása és számos állami elismerése ellenére ember maradt. A mostani, Királyfiakarcsának ajándékozott szobra, a Magyarok Nagyasszonya, az első köztéri alkotása a Felvidéken. A szakrális, nemzeti jelkép felállítása ezért nagy jelentőségű minden határon túli magyar számára. Ezt követően Erdős Ilona Eszter, Péter kislánya szavalta el Babits Mihály Áldás a magyarra költeményét.

A Világ Királynéja őrzi a felvidéki Magyarságot

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke kiemelte, hogy egyedül Jóistené a dicsőség, akitől Szent István királyunk evilági, országot építő hatalmát, keresztény államunkat szervező tudását és erejét kapta. Majd Bábel Balázs kalocsai érsek gondolatát idézte: „ a kereszténység bűne a megosztottság.” Ezért azt kell keresnünk, ami összeköt bennünket, el kell köteleznünk magunkat látható egységre, közös tanúságtételre. A szekularizált világban fontos, hogy felmutassuk: komolyan hiszünk Krisztusban. Az egység reményének alapját pedig a Szentlélek munkálja. Ahogy ezt a mai napot is a Szentlélek munkálta – közölte Lezsák, majd hozzátette: Máriaremetén, Isten szent hajlékában ez az alkotás zsoltárok és orgonaszó, szentbeszédek, emberi fohászok erőterében várta, amikor megkezdődik a Magyarok Nagyasszonya-szobor köztéri élete. „Ennek a bronzba öntött szobornak bizony élete, arca, lelke, gondolta van, s ha igaz keresztény hittel nézzük, visszanéz ránk. Megbocsátó türelemmel azt is látja, aki átnéz rajta. Azokat is értékeli, akik léptüket lassítják, akik előtte megállnak, akik fejet hajtanak. Ez a szobor átlényegül a Magyarok Nagyasszonyához; közvetít fogadalmat, kérést, fogadalmat.” A Magyarok Nagyasszonya gyámsága alatt élünk, de ez nem korlátoz, hanem a felelősség szabadságát adja. A felelősség szabadságában pedig a magunk és hitünk megújulása, a templom és iskola, és a család és nemzetünk szolgálata áll. Az európai népek sorsközösségében pedig ésszerű és céltudatos visszatértés kell az alapokhoz, mert kereszténység nélkül Európa szétesik. A földi törvények halálra sebeznek közösségeket és népeket, de az égi törvény megmásíthatatlan – fejezte be ünnepi beszédét a Nemzeti Fórum elnöke.

„Néha nem győzünk csodálkozni azon, mennyi minden szörnyűséget, tisztátalanságot zúdít ránk a XXI. század eleje” – kezdte köszöntőjét Csáky Pál, a Szoborbizottság fővédnöke, Európai Parlamenti képviselő. „Amikor a III. évezredről álmodtunk, akkor szebbet, felemelőbbet képzeltünk el. Azt szerettük volna, ha ez egy tisztább kor lenne. Ehelyett éppen az ellenkezőjét látjuk. Az őszinteség azt kívánja, hogy belássuk félelmeinket, a személyes jövőnket, a nemzetünk és Európa jövőjét illetően is.” Mit tehetünk? – kérdezte a vendégektől. A gyenge ember teljesen megadja magát, úgy gondolja majdcsak lesz valahogy, mert kis embereként nem tehet semmit. De él a remény; mindannyian, akik itt ma összejöttünk, az ellenkezőjét képviseljük. Nem adjuk fel, felelősséget érzünk magunkért, a közösségünkért -zárta szavait Csáky. Ezután közös ima felajánlásával kérték Isten áldását. Az imákat Boros Gábor esperesplébános és Kiss Róbert püspöki helynök mondták el.

Rieger Tibor megköszönte a szeretetteljes fogadtatást, egyúttal elárulta, nem is akart beszélni, hanem szép csendben tervezte műve elhelyezését. „Nem szeretném szobromat népszerűségre fölváltani.” Arra kérte a Mindenhatót: „ez a szobor akkor is álljon, amikor, mi, akik itt vagyunk, már régen nem leszünk a földi világban, és a Magyarok Nagyasszonya évszázadokig hirdesse a magyarok hitét, múltját.” Adománylevél kíséretében átadta a szobrot Erdős Péternek, a Petőfi Baráti Társulás elnökének. Az ünnepi műsor zárásaként Szabó András előadóművész Sík Sándor Az andocsi Máriához című költeményét adta elő.

A Világ Királynéja őrzi a felvidéki Magyarságot

A program a Cserkészligetben szabadtéri szentmisével folytatódott, amelyet Kozma Imre atya, Kiss Róbert, a Nagyszombati Főegyházmegye püspöki helynöke, továbbá felvidéki és magyarországi oltártestvérek mutattak be. Kozma atya szentbeszédében elmondta: „Ma reggel az egyik rádió riportere feltetette a kérdést; hogyan ünnepelnek a világban szétszóródott magyarok. Azt feleltem: őseink hitével, lelkületével ünnepelünk Nagyboldogasszony, Szent István ünnepén. Őseink világában a Boldogasszony és Szent István király mindig együtt jelent meg. A keresztény magyar ebből a kettős szellemiségből táplálkozott kezdetektől. Szeretnénk a jövőben is keresztény magyarságunk üzenetével, küldetésével jelen lenni a Földön; formálni, alakítani példánkkal a világ arculatát, és segíteni embertestvéreinknek. Nagyboldogasszony és Szent István összetartoznak. A természet ura, az Isten parancsol a természet erőinek is, ezért kerülhetett a mi közelünkbe Szent Gellért, aki más irányt keresett, és az Isten útjai ide, a mi földünkre vezették. Gellért a Napba Öltözött Asszonyról úgy beszélt királyunknak, hogy István megsejtette azt a lelki gazdaságságot, amivel a Szűz Anya jelen van keresztény világunkban.” Az ünnepi rendezvény kulturális műsorral zárult, melyen felvidéki magyar énekesek, színészek, tánccsoportok léptek fel. Az esemény jelentőségét mutatta, hogy az egyházi méltóságok mellett a civil és a politikai élet, a média, valamint a művészvilág jeles képviselői is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.

***

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke: Bízom benne, hogy hozzájárul a szobor átadása a felvidéki magyarság megerősítéséhez. Maga az a tény, hogy Rieger Tibor itt töltötte gyermekéveit, és az ismert történelmi események miatt Magyarországon él – ez a kötődés példát mutat azoknak, akik nem tartják fontosnak magyar identitásuk erősítését. Sajnos nálunk, a határon túli magyar közösségeken belül, eléggé meggyengültek ezek a szálak. Remélem, a szoboravatás hozzájárul ahhoz a Felvidéken, hogy minél többen belássák, megmaradásunkhoz nélkülözhetetlen az anyanyelv, a magyar kultúra és a hit ápolása. A szobor állításának dátuma arra is utal, hogy jobban tudatosítsuk: felelősséggel tartozunk őseinknek. Ha azt akarjuk, hogy a következő generáció megmaradjon magyarnak, akkor erősítenünk kell szellemiségünket. A szellemi erőnlét rendkívül fontos. Ezért kéne összefognunk, de nem megalkuvás árán, a többi felvidéki magyar szervezettel. Aki a magyarságot és ezt a küldetést komolyan veszi, és nem csak közhelyeket mond, meg kell találnia azokat, akik hasonlóan gondolkodnak, és akarnak is az ügy érdekében tenni. A Csemadok ily módon szeretne élen járni ebben az összefogásban. Örülök, hogy a Szoborbizottság tagja lehettem, sok csemadokos vett részt a rendezvényen, s azt pedig külön megköszönöm lapjuk szerkesztőségének, hogy szívükön viselik a határon túli magyarság sorsát.

Derzsi György felvidéki színművész, énekes: tíz kilométerre lakom Királyfiakarcsától. Ahogy beértünk a faluba, megnéztük a szobrot, és számomra ez egy fundamentumot, hitbeli alapkövet jelent, olyat, amihez az utánunk jövő nemzedékek elzarándokolnak, imádkoznak, és előtte tartják ünnepeinket. Bízom benne, hogy 50-100 év múlva azt mondják: büszkék vagyunk őseinkre, akik felállították ezt a gyönyörű Mária-szobrot. Nagyszarván születtem, és mellette fekszik Szentantal-Bácsfa, ami nagy búcsújáró hely. A Szent Antal-i búcsú napja Kisasszony ünnepe. A kegytemplomot és kolostort gyönyörű park veszi körül. A templom mellett a parkban Kálvária van tizennégy stációval és egy mesterséges dombbal. A szentmisék magyar nyelven történnek. Szűz Mária kultuszát Felvidéken ugyanolyan erősen őrzik, mint Magyarországon és Erdélyben.

Medveczky Attila
Magyar Fórum

További fotóink ide kattintva megtekinthetők a képtárban

Küldje tovább ezt a cikket! · Nyomtatás · Lap tetejére
Kereső
OK

Képtár
Karácsonyi szeretetebéd Kecskeméten
2018. december 24.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Kölcsey Kör: Az Európai Unió jelene és jövője

Kecskemét, Kocsis Pál iskola
2019. január 17. 18.00

Magyar szemmel - pályázati felhívás a rendszerváltás emlékezetére

Beküldési határidő: 2019. január 20.

Jótékonysági est a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért

Budapest, Duna Palota
2018. december 6. 18.00

Korábbi programokKorábbi programok

Szövetségesek

20070311fidesz.jpg

20070311kdnp.jpg

20070311kisgazda.jpg

20080708Fidelitas.jpg

2008082382_lungo_drom.jpg


Lakitelek Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Szövetségesek

Keresztény Élet


Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek


Webmester :: © Nemzeti Fórum :: Oldaltérkép