Menü
Hírek
Programok
Kölcsey Kör
Keresztény Élet.
Interjúk
Nézőpont
Sajtószoba
Keresztény Élet

Képviselők

Bartos Mónika
Bóna Zoltán
Font Sándor
Kovács Sándor
Lezsák Sándor
Szászfalvi László
V. Németh Zsolt

 

Ifjú Konzervatívok a Nemzetért


Média
partnereink

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

2019. január 21. hétfő
Történet | Képviselők | Szervezetek | Munkacsoportok | Dokumentumok | Kapcsolat
Hírek
Salamon Konrád: „Minden magyar felelős minden magyarért”
2018. április 20.

Napjainkban, amikor a despotikus szocializmusok bukását követően a liberális kapitalizmus is válságba került, még jobban oda kellene figyelni a Németh László és Bibó István által felvázolt harmadik út gondolatára.

A magyarságnak csak akkor lesz jövője, ha a negyedszer is győztes nemzeti demokrata kormánykoalíció súlyos vereséget szenvedett politikai ellenfelei korszerű, a nemzeti eszményeket is tisztelő szociálliberális irányzatokban szerveződnek újjá. Ez a politikai vetélkedésnek egy új, gyűlöletmentes formáját is megteremtheti. E közös nemzeti cél érdekében a kormányoldalnak ügyelnie kell arra, hogy ne becsülje le a valódi baloldali értékeket; aminek kapcsán rögtön tisztázni kell, hogy nem tekinthető baloldali értéknek a kommunisták és csatlósaik szélsőbaloldali tevékenysége. Rég ideje lenne megkülönböztetni a szélsőbaloldalt a baloldaltól. A szélsőbal ugyanis, amely hatalomra jutásakor azonnal felszámolja az alkotmányosságot, a demokráciát, és totális diktatúrát vezet be, közelebb áll a szélsőjobboldali nemzetiszo­cia­listákhoz, mint a kommunistákkal szemben álló, valódi szociáldemokratákhoz. Ahogy a huszadik század első felének legnagyobb szociáldemokrata személyisége, Garami Ernő írta 1929-ben: a kommunisták „baloldalon álló fasiszták”, ezért velük „mint ellenséggel kell bánnunk”.

A kártékony és bűnös kommunista múltnak – a hasonló szélsőjobboldali, nyilas múlttal együtt – a történelem lomtárában a helye. Ugyanakkor a Garami Ernő, Peyer Károly, Kéthly Anna és társaik vezette szociáldemokrata irányzatnak a demokráciáért, a szociális igazságosságért folytatott küzdelme – amelynek során egyaránt küzdöttek a kommunisták és a nyilasok ellen – a magyar múlt elismerésre méltó része. Ezt a jobboldalon annál inkább hangsúlyozni kellene, mert a kommunista múlttól megszabadulni nem tudó, azt még mindig fényesítgető mai szocialisták képtelenek a felsorolt szociáldemokrata vezetők szellemi, politikai örökségét maradéktalanul vállalni.

Ugyancsak feleslegesek és méltatlanok a polgári radikálisokkal szembeni bírálatok is. Sajnos a két világháború közti politikai pamfletekből tájékozódók kinagyítják egyes radikálisok, mindenekelőtt Jászi Oszkár néhány idejétmúlt vagy helytelennek látszó megnyilatkozását, s ennek alapján hozzák meg elmarasztaló ítéletüket. Ez esetben nem ártana, ha elgondolkodnának azon, hogy a főváros húszévnyi szociálliberális vezetése idején miért nem neveztek el Jásziról még egy mellékutcát sem. Mert a mai magyar „baloldal” vele éppúgy nem tud mit kezdeni, mint az említett szociáldemokratákkal. Jászi ugyanis már 1920-ban megírta a Kommunizmus kilátástalansága című könyvét, bizonyítva, hogy ez a rendszer megvalósíthatatlan és embertelen. Arra is ő mutatott rá az elsők közt, hogy a szociálliberálisok 1919-es elődei­nek fő jellemzői a következők: „a tradíciók hiánya, a gőgös exkluzivitás, a messianisztikus hivatás és az ellenvéleményekkel szembeni türelmetlenség.” Majd a következő, megsemmisítő bírálatot írta róluk: „ez a típus nemcsak nem ismerte a falut… de ösztönösen gyűlölte is mint idegent, ostobát, elmaradottat. A paraszt számukra a butaságot és a reakciót jelentette, akivel szemben a legfiatalabb és leghosszabb hajú propagandista gyermek is azt a megvetést és lenézést érezte, mint az átlag amerikai a négerrel szemben. Micsoda alacsony és alárendelt embertípus az, mely hagyományosan vallásos és nemzeti, a melynek durva agya nem akar megnyílni a marxizmus egyedül üdvözítő igazságainak és a freudizmus (…) misztériumainak.”

Mintha csak napjaink választási vereséget szenvedett ellenzékének a vidéki Magyarországot lebecsülő, sőt szidalmazó megállapításait olvasnánk.

A nemzeti gondolat kapcsán az is érthetetlen, hogy a kormányzati oldalon a harmadikutas népi mozgalomra alig hivatkoznak. Feltűnő példája volt ennek, hogy 2011-ben, Bibó István születésének századik évfordulóján a szociálliberálisok több konferenciát is rendeztek, a kormányoldalon viszont ezt nem sikerült elérni. Szerencsénkre a Magyar Írószövetség Bibó-konferenciája megmentette a szégyentől a nemzeti demokratákat. Pedig a magyar EU-elnökség idején nagyon jó lett volna hivatkozni Bibóra, akár szórólapon megjelentetni néhány angolra fordított fontos megállapítását mint a magyar demokratikus gondolkodás pillé­reit. Különösen frappáns lett volna a hisztérikus, képzelt veszedelmektől rettegő európai baloldalnak felidézni a „Demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni” kezdetű megállapítást, amely így folytatódik: „nem félni a más vélemé­nyűektől (…) és egyáltalán mindazoktól az imaginárius (képzelt) veszedelmektől, melyek azáltal válnak valódi veszedelmekké, hogy félünk tőlük.”

A három felidézett irányzat közül tehát az első kettő értékeit el kellene ismerni, sőt – a magukat baloldaliaknak nevezőkkel vitatkozva – hivatkozni is lehetne rájuk. A harmadikat pedig példának kellene tekinteni. Napjainkban, amikor a despotikus szocializmusok bukását követően a liberális kapitalizmus is válságba került, egyre inkább oda kellene figyelni a Németh László és Bibó István által felvázolt harmadik út gondolatára, amely e két, immár bukott rendszer között kereste a kibontakozás lehetőségét, s amelynek első lépéseit a nyugat-európai szociális piacgazdaságok tették meg. Egy korszerű, 21. századi, nemzeti, demokratikus és szociálisan igaz­ságos Magyarország szellemiségének megteremtéséhez ugyanis nem lehet kizárólagos hivatkozási alap a magyar konzervativizmusnak a 20. század elején reformkonzervatívvá válni képtelen, tehát részben már akkor is korszerűtlen változata.

A történelemnél maradva a minél szélesebb körű „szótértés” érdekében végre abba kellene hagyni az első magyar köztársaság rágalmazását, valamint az azt megbuktató Tanácsköztársasággal való összemosását. Ráadásul az első köztársaság minél szenvedélyesebb elmarasztalása akaratlanul is csökkenti az 1919-es vörösterrort megteremtő és a trianoni tragédiáért elsősorban és egyértelműen felelőssé tehető kommunisták bűnösségét. Az 1918 utáni magyar történelem vitás kérdéseivel kapcsolatban nem ártana odafigyelni azokra a nemzeti elkötelezettségű szerzőkre is, akik tudják, hogy minden magyar értékre szükségünk van. Ezért külön is vigyázni kell arra, hogy az 1918 utáni történelmünket ne a napi politikai küzdelem torzító tükrében szemléljük. Mert az értékes baloldali hagyomány elutasítása sok lehetséges szavazót távolít el a nemzeti demokrata oldaltól.

Az elmondottak szerint megújult nemzeti demokrata politika azt eredményezné, hogy bővülne a kormányoldal szellemi hatóköre. Részben semmivé válnának a kormányt támadó hazai és külföldi csoportok érvei, s ez csökkentené a kormányellenes erők erejét, bár egy részük ennek ellenére is folytatná gyűlöletkampányát.

A minél szélesebb nemzeti összefogásra való törekvés kapcsán nem árt Szabó Dezső nagyon is időszerű kijelentésére utalni: „Minden magyar felelős minden magyarért.” Ebből következően arra kell törekednünk, hogy múltunk minden értékét felmutassuk és a jövő szolgálatába állítsuk.

Magyar Hírlap

Küldje tovább ezt a cikket! · Nyomtatás · Lap tetejére
Kereső
OK

Képtár
NOE évindító konferencia a Népfőiskolán
2019. január 18-20.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Kölcsey Kör: Az Európai Unió jelene és jövője

Kecskemét, Kocsis Pál iskola
2019. január 17. 18.00

Magyar szemmel - pályázati felhívás a rendszerváltás emlékezetére

Beküldési határidő: 2019. január 20.

Jótékonysági est a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért

Budapest, Duna Palota
2018. december 6. 18.00

Korábbi programokKorábbi programok

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek


Lakitelek Népfőiskola

Szövetségesek

Szövetségesek

MindszentyLogo.jpg

Szövetségesek

Szövetségesek


Webmester :: © Nemzeti Fórum :: Oldaltérkép